Tag Alkohol Rådgivningen til hjælp i svære situationer

0

Alkohol er i sig selv en god og udmærket ting, men som alt andet kan den misbruges, og så bliver den til et problem. Som danskere har vi en fordom om, at for eksempel svenskere og finnere drikker meget alkohol, men det er langt fra rigtigt. I Danmark er vi klart nordiske mestre i alkoholindtag, og vi drikker mere end dobbelt så meget alkohol som både svenskere og nordmænd, og også langt mere en finnerne. Faktisk drikker vi i gennemsnit 9,5 liter ren alkohol om året.

Udenlandske iagttagere vurderer, at vi historisk set kulturelt har anlæg for at drikke umådeholdent til visse lejligheder (som det eksempelvis var skik og brug hos vikingerne), og at vi samtidig har taget de sydlandske drikkemønstre til os, hvor man drikker mindre, men til gengæld ofte. I Danmark har vi kombineret de to kulturer, så vi både drikker ofte og meget, og det er en farlig cocktail.

De færreste mener selv, at de har et alkoholproblem

Spørger man den almindelige dansker, vil de færreste vurdere, at de selv har et alkoholproblem, men det er ikke altid familien er enige. Alkohol er et problem for familien, hvis enten børn eller ægtefælle oplever det som et problem, og det bør man tage alvorligt. Hvis du således gentagne gange bliver prikket til fra børn, ægtefælle, familiemedlemmer eller omgangskreds, fordi de mener, der er et problem, bør du tage hånd om det. Her kan Alkohol rågivningen være en god medspiller, for de lægger stor vægt på, at et eventuelt terapiforløb eller en behandling så vidt muligt ikke influerer på din dagligdag. Du vil altså kunne tage på arbejde som vanligt, og også være sammen med familien.

Tidligere mente man, at en behandling af alkoholproblemer bedst kunne håndteres med døgnindlæggelser over en periode, men det er et voldsomt indgreb i tilværelsen for den, der behandles, og kan også både virke nedværdigende og afskrækkende, og få store konsekvenser efterfølgende. I praksis har det vist sig, at 90% af alle alkoholafhængige har akkurat lige så gode prognoser for en bedring ved ambulant behandling, som ikke griber voldsomt ind i dagligdagen.

Vær indfølende, når du konfronterer en pårørende

Hvis du oplever, at din kæreste, ægtefælle eller på anden måde pårørende har et problem med alkohol, skal du tænke dig grundigt om, før du konfronterer vedkommende. Der er mange følelser og meget psykologi involveret. Tag eventuelt først kontakt til Alkohol Rådgivningen, som også tilbyder hjælp og rådgivning til pårørende eller for den sags skyld virksomheder, som måske oplever, at en medarbejder kan have behov for hjælp. At tackle problemstillingen korrekt fra starten kan være altafgørende for, om resultatet bliver positivt.

Share.

Leave A Reply